Hiện Giày Alpha mới có một đại lý phân phối tại Hà Nội.

210 D1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội